ธงประจำจังหวัด

  • พิมพ์

ธงประจำจังหวัด ใช้สีน้ำทะเลและสีชมพูเป็นพื้น ตรงกลางมีรูปเรือสำเภา