พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร

  • พิมพ์

 

                พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่ ๑๔๓ ไร่ ๘๓ ตารางวา ภายในบริเวณมีเป็นสวนป่าที่มีน้ำล้อมรอบ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ เดิมใช้ชื่อว่า สวนกาญจนาภิเษก ๕๐ ปี แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระศรีสาครภูมิบาลประทานธรรมสุทัศน์” เป็นพระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร