จุดชมโลมาและวาฬที่ศาลมัจฉาณุ

  • พิมพ์

 

 

          บริเวณปากอ่าวมหาชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นสถานที่เต็มไปด้วยปลาโลมา โดยเฉพาะในช่วงที่ลมหนาวพัดเข้าสู่อ่าวไทย สายลม และน้ำเค็ม ได้พัดพาเอาฝูงปลาโลมาเข้ามาจำนวนมาก เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ เป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ได้พบเห็น คนที่เชื่อไสยาศาสตร์ก็ว่า ฝูงปลาโลมามาสักการะเจ้าพ่อที่ศาลมัจฉาณุ