Text size

หมู่บ้านประมง

  
         
          ปากอ่าวไทยเป็นช่วงรอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม เพราะเป็นปลายทางของแม่น้ำท่าจีนก่อนไหลลงสู่อ่าวไทย จากท่าเรือมหาชัย ซึ่งเป็นชุมทางการคมนาคมทางน้ำ เส้นทางนี้จะพาเราสัมผัสบรรยากาศเมืองประมงที่คึกคักมีสีสัน ทั้งประมงพื้นบ้านและประมงขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรม มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน ตามแนวชายฝั่ง มีการเลี้ยงหอยแมลงภู่ และการอนุรักษ์หอยสองฝา วิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่จะเรียบง่าย เลี้ยงชีพด้วยการหาปลา เพื่อส่งขายและแปรรูปอาหารทะเลจำหน่าย

web page hit counter