หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

  • พิมพ์

 

 

หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี   

      ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี โดยเมื่อประมาณ พ.ศ.2525 กลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนมากเป็นกลุ่มลูกจ้างของโรงงานเสถียรภาพ หรือเรียกอีกชื่อว่าโรงชามไก่ จึงทำให้เกิดภูมิความรู้ และทักษะขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการเขียนเครื่องลายคราม
      แต่ต่อมาโรงงานได้ปิดกิจการทำให้กลุ่มลูกจ้างที่ทำงานเกิดการว่างงานจึงมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อที่จะทำการผลิตถ้วยชามที่เป็นลายคราม เมื่อปริมาณความต้องการของตลาดมีมากขึ้น จึงมีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดเครื่องเบญจรงค์มาจนทุกวันนี้ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีได้รับรางวัลสินค้าระดับ ๕ ดาว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ รางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย จึงเป็นสิ่งที่รับประกันถึงคุณภาพของเครื่องเบญจรงค์และหมู่บ้านแห่งนี้เป็นอย่างดี

 

ตั้ง อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี โดยเมื่อประมาณ พ.ศ.2525 กลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนมากเป็นกลุ่มลูกจ้างของโรงงานเสถียรภาพ หรือเรียกอีกชื่อว่าโรงชามไก่ จึงทำให้เกิดภูมิความรู้ และทักษะขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการเขียนเครื่องลายคราม

    
     แต่ต่อมาโรงงานได้ปิดกิจการทำให้กลุ่มลูกจ้างที่ทำงานเกิดการว่างงานจึงมี การรวมกลุ่มกัน เพื่อที่จะทำการผลิตถ้วยชามที่เป็นลายคราม เมื่อปริมาณความต้องการของตลาดมีมากขึ้น จึงมีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดเครื่องเบญจรงค์มาจนทุกวันนี้ หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีได้รับรางวัลสินค้าระดับ ๕ ดาว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ รางวัลชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย จึงเป็นสิ่งที่รับประกันถึงคุณภาพของเครื่องเบญจรงค์และหมู่บ้านแห่งนี้เป็น อย่างดี

- See more at: http://www.thaiticketmajor.com/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%20-%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3-712.html#sthash.5OTW7fk0.dpuf