เดือนมกราคม

  • พิมพ์

 

งานนมัสการหลวงปู่วัดโกรกกราก (งานประจำปีวัดโกรกกราก)  
          หลวงพ่อปู่วัดโกรกกรากเป็นพระประธานของวัดโกรกกราก ต.โกรกกราก วัดแห่งนี้มีความแปลกและน่าสนใจที่พระพุทธรูปที่วัดนี้สวมแว่นตาดำไว้ตลอด  และยังเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวบ้านในจังหวัดสมุทรสาคร งานจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี