Text size

เดือนเมษายน

งานประเพณีแห่หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
          จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี ถือเป็นงานประเพณีที่มีประชาชนเข้าร่วมงานมากโดยมีการนำเครื่องคาวของหวานมาสักการะองค์หลวงพ่อโตตลอดจนการอัญเชิญหลวงพ่อโตประดิษฐานบนเรือและแห่ตามลำคลองดำเนินสะดวกเพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล


งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ   
จัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน ณ วัดหนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว เป็นการรวมตัวกันของชาวไทยทรงดำ ในพื้นที่และในบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่


ประเพณีแห่ธงตะขาบของชาวไทยรามัญในเทศกาลสงกรานต์
จัดขึ้นในวันสุดท้ายของวันสงกรานต์ ณ วัดบางปลา ต.บางเกาะ อ.เมือง  โดยมีการแห่ธงตะขาบแล้วนำขึ้นสู่ยอดเสา ซึ่งเป็นเสาไม้ยอดเสาสลักเป็นรูปหงส์ โดยผู้ที่มาร่วมขบวนแห่แต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวไทยรามัญ ซึ่งมีความเชื่อว่าทำให้ชุมชนนั้นมีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง

web page hit counter