Text size

เดือนตุลาคม

งานประเพณีล้างเท้าพระและตักบาตรดอกไม้
          จัดขึ้นที่วัดเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว ในวันออกพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยรามัญในการบูชาพระสงฆ์เมื่อถึงวันออกพรรษา เพราะชาวไทยเชื้อสายรามัญเชื่อว่าการทำบุญแด่พระสงฆ์ในวันออกพรรษาจะได้บุญมาก โดยมีการนำน้ำสะอาดใส่เครื่องหอม น้ำปรุง ลอยดอกไม้รดลงบนเท้าของพระสงฆ์และถวายดอกไม้แด่พระสงฆ์ด้วย


งานเทศกาลไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจ
          จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 9  ของชาวจีนทุกปี เป็นงานกินเจที่สงบด้วยบรรยากาศแห่งพิธีกรรม การบูชาเพื่อชำระจิตใจและร่างกาย ซึ่งมีการไหว้สักการะศาลเจ้าทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำรวม 9 ศาลเจ้าด้วยกัน มีผู้คนในชุมชนร่วมงานมากมาย เทศกาลกินเจ ไหว้สักการะศาลเจ้า 2 ฝั่งแม่น้ำท่าจีนทั้ง 9 ศาลเจ้า (ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร,โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร, ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ในคลองมหาชัย, ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือคลองจาก, ศาลเจ้าแม่จุ๋ยบ๋วยเนี้ย, โรงเจเฮียงตั๊ว, ศาลเจ้ากวนอู, ศาลเจ้าปุนเถ้ากล ท่าฉลอม, ศาลพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม)web page hit counter