Text size

หน้าหลัก อพ.สธ. / การประชุม /

 

 

 

 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน

ตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ครั้งที่ 1/2561 

   

 

  

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 นางรวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร 

ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมประชุม

ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. เพื่อดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมหาชัย (201) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

      

 

 

 
     
     
     
   
 

หน้าหลัก อพ.สธ. / ข่าวสาร-กิจกรรม /

 

 

 

ศึกษาดูงานแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ตำบลคลองไผ่

 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

   

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำคณะครู อาจารย์

และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 

       

      

      

      

      

 

      

 

 

 
     
     
     
   
 

หน้าหลัก อพ.สธ. / ข่าวสาร-กิจกรรม /

 

 

 

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

   

      

      

 

วันที่11 ตุลาคม 2560 คณะศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริบุคลากรในสถานศึกษา

ในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

 

      

 

 

 
     
     
     
   
 

หน้าหลัก อพ.สธ. / ข่าวสาร-กิจกรรม /

 

 

 

 

คณะครูแกนนำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนบ้านวังจรเข้ จังหวัดสมุทรสาคร

เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

   

    

    

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 รองผู้อำนวยการสราวุธ  ทนยิ้ม ให้การต้อนรับคณะครูแกนนำโครงการสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนบ้านวังจรเข้ จังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

 

      

 

 

 
     
     
     
   
 

 

  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ดาวน์โหลด...)

      

 

 
 

 

รายงานการรับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

 
 

 

 

 

 

 
       
       
       
 
     
   
 

 

 

 

 

 

web page hit counter