Text size

ตราผลิตภัณฑ์จังหวัด

 

  

      ลักษณะของตราสัญลักษณ์ 

      ๑.รูปโรงงานสีขาว หมายถึง มาตรฐานของโรงงานต่างๆ ในจังหวัดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

      ๒. รูปเรือประมง หมายถึง ภาพลักษณ์ของการเป็นจังหวัดติดทะเลและการประกอบอาชีพของคนในจังหวัด

      ๓. รูปปลาและน้ำสีฟ้า หมายถึง ความสะอาด สดใสปลอดภัย ไร้มลพิษของสายน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ

      ๔. รูปใบไม้สีเขียว หมายถึง การเกษตรและเกษตรกร

      ๕. รูปกนกที่พุ่งสูงขึ้นสู่ด้านบนสีทอง หมายถึง นัยยะแห่งความก้าวหน้า ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก คัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี

web page hit counter