Text size

 

 • ข่าว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัด

 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

 

 • ประกวดราคาจ้างโครงการธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          1. ประกาศแผนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาระบบการตลาด กิจกรรมหลักธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล

          2. ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาระบบการตลาด กิจกรรมหลักธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน (e-bidding)

          1. ประกาศแผนโครงการจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

          2. ร่างประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          3. ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          4. ประกาศผู้เสนอราคาจ้างปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 3 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 

 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร 

        สอบราคาจ้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม โครงการตามแนวพระราชดำริ

        1.ประกาศ

        2.ประกาศผลผู้ชนะ

        สอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถอาคารที่พักข้าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีสอบราคา

        1.ประกาศ

        2.เอกสารสอบราคาจ้าง

        3.รายละเอียดเงื่อนไข

        4.การตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

        5.ประกาศผลผู้ชนะ

 • สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมทาสีศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีสอบราคา

        1.ประกาศ

        2.เอกสารสอบราคาจ้าง

        3.รายละเอียดเงื่อนไข

        4.การตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

        5.ประกาศผลผู้ชนะ

 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีสอบราคา
 1. ประกาศ
 2. เอกสารสอบราคาจ้าง
 3. รายละเอียดเงื่อนไข
 4. การตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 5. ประกาศผลผู้ชนะ

:::: ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาคร ::::

ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาคร

วาระงานผู้บริหาร

เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงานภายในจังหวัดหน่วยงานส่วนกลาง

คุณพึงพอใจเว็บไซต์ใหม่ของจังหวัดสมุทรสาครเพียงใด

มากที่สุด - 46.9%
มาก - 19.8%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 9.4%
น้อยที่สุด - 11.5%

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1591115
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
578
730
1718
14539
24716
1591115

| 

:::: หนังสือเวียน/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ::::

เรื่อง

วันที่ประกาศ

หน่วยงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.) ครั้งที่ 2 /2561

19/06/61 ก.ยุทธศาสตร์

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาคร(อจร.สค.)ครั้งที่1/2561 [อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ] [อนุกรรมการ] [ผู้เข้าร่วมชี้แจง] 

15/06/61 ก.ยุทธศาสตร์

เชิญประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สค. ครั้งที่ 6

14/06/61 ปกครอง

รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

14/06/61 ปกครอง

เชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2561 เดือนมิถุนายน 2561

13/06/61

ก.อำนวยการ

ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 8  [Link] 

12/06/61

ก.อำนวยการ

การดำเนินการตามข้อสั่งการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

12/06/61

ก.ยุทธศาสตร์

โครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 [หนังสือ ว8287]  [การจัดทำรายงานและเอกสารแนบ] 

08/06/61

ก.บุคคล

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561

08/06/61 ก.อำนวยการ

รับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2561 เดือนพฤษภาคม 2561

06/06/61 ก.อำนวยการ

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)ว7951 [หนังสือ มท.0211.6_ว2610] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

01/06/61 ก.ยุทธศาสตร์

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร (ก.บ.จ.สค.) ครั้งที่ 2 /2561                                          

01/06/61 ก.ยุทธศาสตร์

  


อ่านเพิ่มเติม...

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

:::: วีดิทัศน์เด่น ::::

แผนที่ป่าไม้ของจังหวัดสมุทรสาคร

:::: สถานที่ท่องเที่ยว ::::

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ณ... Read more
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี     หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี          ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี โดยเมื่อประมาณ พ.ศ.2525... Read more
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง       ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือเจ้าพ่อวิเชียรโชติ สร้างแบบเก๋งจีน... Read more
พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร                   พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่ ๑๔๓ ไร่ ๘๓ ตารางวา... Read more
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย           ตั้งอยู่ตำบลบางหญ้าแพรก บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนฝั่งขวา เดินทางไปตามถนนสุทธิวาตวิถี... Read more
วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)           ตั้งอยู่ตรงปากอ่าวสมุทรสาคร ตำบลท่าฉลอม ตรงข้ามกับตัวเมือง เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข... Read more
วัดโกรกกราก                     ตั้งอยู่ที่ ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสาคร สังกัด... Read more
วัดเจษฎาราม           ตั้งอยู่ถนนเจษฎาวิถี  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏ... Read more
จุดชมโลมาและวาฬที่ศาลมัจฉาณุ               บริเวณปากอ่าวมหาชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นสถานที่เต็มไปด้วยปลาโลมา... Read more
อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม             อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร... Read more
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร             ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร เป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสัตว์น้ำน้องใหม่... Read more
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร           วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร... Read more
หมู่บ้านประมง                        ปากอ่าวไทยเป็นช่วงรอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม... Read more
แหล่งดูนกและพื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน           บริเวณปากอ่าวมหาชัยทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก... Read more

:::: ปฏิทินเทศกาลและงานประเพณี ::::

Previous Next
 • 1
 • 2
 • 3
เดือนมกราคม   งานนมัสการหลวงปู่วัดโกรกกราก (งานประจำปีวัดโกรกกราก)           ... Read more
เดือนกุมภาพันธ์   งานนมัสการศาลพันท้ายนรสิงห์          จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี... Read more
เดือนมีนาคม   งานสุขาภิบาลท่าฉลอม          จัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม... Read more
เดือนเมษายน งานประเพณีแห่หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร          จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี... Read more
เดือนมิถุนายน ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง         ... Read more
เดือนสิงหาคม ประเพณีการแข่งขันเรือยาว           การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ... Read more
เดือนกันยายน งานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง          จัดขึ้นที่วัดคลองครุ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ในวันขึ้น 15 ค่ำ... Read more
เดือนตุลาคม งานประเพณีล้างเท้าพระและตักบาตรดอกไม้          จัดขึ้นที่วัดเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว... Read more
เดือนพฤศจิกายน งานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม          จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี... Read more

web page hit counter