Text size

หน้าหลัก อพ.สธ. / การประชุม /

 

 

 

 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน

ตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ครั้งที่ 1/2561 

   

 

  

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 นางรวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร 

ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร พร้อมด้วยคณะทำงานร่วมประชุม

ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. เพื่อดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมหาชัย (201) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

      

 

 

 
     
     
     
   
 

web page hit counter