Text size

หน้าหลัก อพ.สธ. / ข่าวสาร-กิจกรรม /

 

 

 

 

คณะครูแกนนำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนบ้านวังจรเข้ จังหวัดสมุทรสาคร

เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

   

    

    

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 รองผู้อำนวยการสราวุธ  ทนยิ้ม ให้การต้อนรับคณะครูแกนนำโครงการสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนบ้านวังจรเข้ จังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

 

      

 

 

 
     
     
     
   
 

web page hit counter