Text size

หน้าหลัก อพ.สธ. / ข่าวสาร-กิจกรรม /

 

 

 

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

   

      

      

 

วันที่11 ตุลาคม 2560 คณะศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริบุคลากรในสถานศึกษา

ในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

 

      

 

 

 
     
     
     
   
 

web page hit counter