Text size

  

 

  

 

  • ข่าว
next
prev

:::: ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาคร ::::

ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสาคร

วาระงานผู้บริหาร

เชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงานภายในจังหวัดหน่วยงานส่วนกลาง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1290477
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
17
473
4895
16728
24689
1290477

คุณพึงพอใจเว็บไซต์ใหม่ของจังหวัดสมุทรสาครเพียงใด

มากที่สุด - 46.9%
มาก - 19.8%
ปานกลาง - 12.5%
น้อย - 9.4%
น้อยที่สุด - 11.5%

| 

:::: หนังสือเวียน/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ::::

เรื่อง วันที่ประกาศ หน่วยงาน
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 22/07/60 ก.อำนวยการ
การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องCCTV 19/07/60 ก.อำนวยการ
ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฯ 17/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2560 17/07/60 ก.อำนวยการ
เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง2 ครั้งที่ 3/2560 17/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร : ผลการประกวดคำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร 14/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
แนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่ (Area Based) 14/07/60 ก.ยุทธศาสตร์

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ

14/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การเผยแพร่เอกสาร "มหาดไทยสามัญประจำบ้าน" 13/07/60 ก.ศูนย์ดำรงธรรม
การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โรคพิษสุนัขบ้า 11/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การเดินทางไปกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 5 (จังหวัดสมุทรสาคร) 11/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
รายงานการประชุมคกก.ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.สค.) 11/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การสำรวจข้อมูลทางราชการของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพื่อจัดเรียงลำดับอาวุโสให้เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 07/07/60 ก.บุคคล
การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ 06/07/60 .บุคคล
รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต 06/07/60 รวจสอบ
ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" 06/07/60 ก.อำนวยการ
การบริหารโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 06/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 05/07/60 ก.บุคคล
เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ 03/07/60 ก.อำนวยการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560 03/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 03/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
สรุปผลการประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2 03/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2 แบบ ก  แบบ ข 03/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของจังหวัดสมุทรสาคร 03/07/60 ก.บุคคล
สรุปการผลประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และพิจารณาข้อเสนอโครงการ 03/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้านอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 03/07/60 ก.ยุทธศาสตร์
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 30/06/60 ก.ยุทธศาสตร์

 

 


อ่านเพิ่มเติม...

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

:::: วีดิทัศน์เด่น ::::

แผนที่ป่าไม้ของจังหวัดสมุทรสาคร

:::: สถานที่ท่องเที่ยว ::::

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ณ... Read more
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี     หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี          ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี โดยเมื่อประมาณ พ.ศ.2525... Read more
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง       ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หรือเจ้าพ่อวิเชียรโชติ สร้างแบบเก๋งจีน... Read more
พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร                   พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่ ๑๔๓ ไร่ ๘๓ ตารางวา... Read more
พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย           ตั้งอยู่ตำบลบางหญ้าแพรก บริเวณปากแม่น้ำท่าจีนฝั่งขวา เดินทางไปตามถนนสุทธิวาตวิถี... Read more
วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)           ตั้งอยู่ตรงปากอ่าวสมุทรสาคร ตำบลท่าฉลอม ตรงข้ามกับตัวเมือง เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข... Read more
วัดโกรกกราก                     ตั้งอยู่ที่ ถนนธรรมคุณากร ตำบลโกรกกราก อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสมุทรสาคร สังกัด... Read more
วัดเจษฎาราม           ตั้งอยู่ถนนเจษฎาวิถี  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างเมื่อใดไม่ปรากฏ... Read more
จุดชมโลมาและวาฬที่ศาลมัจฉาณุ               บริเวณปากอ่าวมหาชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นสถานที่เต็มไปด้วยปลาโลมา... Read more
อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม             อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร... Read more
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร             ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร เป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสัตว์น้ำน้องใหม่... Read more
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร           วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร... Read more
หมู่บ้านประมง                        ปากอ่าวไทยเป็นช่วงรอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม... Read more
แหล่งดูนกและพื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน           บริเวณปากอ่าวมหาชัยทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก... Read more

:::: ปฏิทินเทศกาลและงานประเพณี ::::

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
เดือนมกราคม   งานนมัสการหลวงปู่วัดโกรกกราก (งานประจำปีวัดโกรกกราก)           ... Read more
เดือนกุมภาพันธ์   งานนมัสการศาลพันท้ายนรสิงห์          จัดขึ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี... Read more
เดือนมีนาคม   งานสุขาภิบาลท่าฉลอม          จัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม... Read more
เดือนเมษายน งานประเพณีแห่หลวงพ่อโต วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร          จัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี... Read more
เดือนมิถุนายน ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง         ... Read more
เดือนสิงหาคม ประเพณีการแข่งขันเรือยาว           การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ... Read more
เดือนกันยายน งานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง          จัดขึ้นที่วัดคลองครุ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ในวันขึ้น 15 ค่ำ... Read more
เดือนตุลาคม งานประเพณีล้างเท้าพระและตักบาตรดอกไม้          จัดขึ้นที่วัดเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว... Read more
เดือนพฤศจิกายน งานเทศกาลปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม          จัดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปี... Read more

web page hit counter