Text size

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : ลืม Username/Password สำหรับเข้าใช้งานระบบงานสารสนเทศจังหวัดสมุทรสาคร

ตอบ : สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ ผู้ดูแลระบบ


ถาม : เข้าระบบจองห้องประชุมแล้วมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาหลายครั้ง

ตอบ : การใช้งานจะบบจองห้องประชุมจะใช้ได้ดีกับบราวเซอร์ Internet Explorer เท่านั้น


ถาม : ดาวโหลดไฟล์เอกสาร pdf มาแล้วเปิดไม่ได้

ตอบ : ต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ก่อนจึงจะเปิดได้ ศึกษาวิธีติดตั้งได้ที่ การติดตั้งโปรแกรม Adobe reader


ถาม : ดาวโหลดไฟล์เอกสาร Word มาแล้วแสดงผลผิดเพี้ยน

ตอบ : ไฟล์เอกสาร Word(doc/docx) ในงานราชการจะใช้ฟอนต์ TH SarabunPSK ตัองติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ในเครื่องก่อน ศึกษาวิธีติดตั้งได้ที่ การติดตั้งฟอนต์สำหรับวินโดว์


 

web page hit counter