..ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารจังหวัดสมุทรสาคร..

การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการได้ย้ายไปให้บริการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ตามคำสั่ง คสช.ที่ 96/2557 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

 

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ห้องศูนย์ดำรงธรรม) ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังใหม่) โทรศัพท์ 034-411-251

contact our :samutsakhon@moi.go.th
Website :http://www.samutsakhon.go.th