ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2553 - 2556

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การเป็นครัวของโลกในด้านอาหารทะเล
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับมาตรฐาน 4-5 ดาว ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.2553-2556) ไม่น้อยกว่า 15 ผลิตภัณฑ์
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ ปี 2553 33 ผลิตภัณฑ์
 

บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2553 ระดับ 5 ดาว

ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย

                 
ที่ อำเภอ รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่ม ที่อยู่ หมายเหตุ
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล
1 เมืองสมุทรสาคร 740100725302 กระเป๋าหนังวัวแท้แบบกระบอกสาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตกระเป๋าหนัง 31/515 4 นาดี ปี 53
                 
                 

บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2553 ระดับ 4 ดาว

ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย
                 
ที่ อำเภอ รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่ม ที่อยู่ หมายเหตุ
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล
1 กระทุ่มแบน 740200715301 เชิ้ตซาฟารีฝ้ายพิมพ์ทอง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลตลาดกระทุ่มแบน 285/11 - ตลาดกระทุ่มแบน ปี 53
                 
                 
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2553 ระดับ 4 ดาว
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
                 
ที่ อำเภอ รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่ม ที่อยู่ หมายเหตุ
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล
1 เมืองสมุทรสาคร 740100604909 เกลือหอมอโรมา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์มิตรไมตรี 927/54 - มหาชัย ปี 53
2 เมืองสมุทรสาคร 740100634901 โลชันทาผิว กลุ่มสมุนไพรแปรรูป(สบู่เหลวอาบน้ำ) 28/1 7 บางกระเจ้า ปี 53
3 เมืองสมุทรสาคร 740100924902 แชมพูผสมมะกรูดและชุมเห็ดเทศ กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ(ชุมชนคลองกระโจน) 233/1 - โกรกกราก ปี 53
4 กระทุ่มแบน 740202075301 สบู่ก้อนกลีเซอรีนมะเขือเทศ นายชคัทพล พลที 6/4 6 ท่าไม้ ปี 53
                 
                 
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2553 ระดับ 4 ดาว
ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
                 
ที่ อำเภอ รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่ม ที่อยู่ หมายเหตุ
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล
1 เมืองสมุทรสาคร 740100705302 หงษ์ทองลายทองเบญจรงค์ ศูนย์ฝึกวิชาชีพเครื่องเบญจรงค์ตำบลนาดี 26/1 9 นาดี ปี 53
2 เมืองสมุทรสาคร 740100885301 พลายเงิน-พลายทอง โพธิจำเริญเบญจรงค์ 26/2 9 นาดี ปี 53
3 เมืองสมุทรสาคร 740101935301 เรือประมงจำลอง กลุ่มเรือจำลอง(เรือฉลอมชายฝั่ง) 260 4 บางหญ้าแพรก ปี 53
4 เมืองสมุทรสาคร 740100075301 ตุ๊กตาเซรามิคลายเบญจรงค์โขนใหญ่ บริษัท สิรินไทย เซรามิค จำกัด 1029/6 - มหาชัย ปี 53
5 กระทุ่มแบน 740200055301 พระพิฆเนศวร งานประติมากรรมรูปหล่อพระพิฆเนศวร 47 8 บางยาง ปี 53
6 กระทุ่มแบน 740200845301 เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มเบญจรงค์ตำบลตลาดกระทุ่มแบน 360/30 - ตลาดกระทุ่มแบน ปี 53
7 กระทุ่มแบน 740201945301 แจกันเบญจรงค์ถมทอง นางรัชนี ทองเพ็ญ 146 1 ดอนไก่ดี ปี 53
8 กระทุ่มแบน 740202055301 โคมไฟไม้ไผ่ สื่อสารไผ่ศิลป์ 51/1 3 สวนหลวง ปี 53
9 กระทุ่มแบน 740202395301 ชุดอาหารโต๊ะพร้อมเก้าอี้ นางสาวศจี เฮงตระกูล 349/16 - ตลาดกระทุ่มแบน ปี 53
10 กระทุ่มแบน 740200215301 ชุดของขวัญ นายสมชาย นุชบุษบา 41/8 5 อ้อมน้อย -
11 กระทุ่มแบน 740200255301 พระพิฆเนศร์อาภรเบญจรงค์ นรินทร์เบญจรงค์ 27/1 4 ดอนไก่ดี ปี 53
12 กระทุ่มแบน 740202005301 แก้วหงษ์คู่ลายรดน้ำถมพื้นทอง กลุ่มสตรีผลิตเบญจรงค์บ้านคลองตะโก ม.4 27/1 4 ดอนไก่ดี ปี 53
13 กระทุ่มแบน 740202145301 กระเบื้องเบญจรงค์ นายทวี พันธ์ทวี 75/3 1 ดอนไก่ดี ปี 53
14 บ้านแพ้ว 740300625301 ชุดกาแฟหลุย 4 ที่ นางสาวจิตต์ติมา สงวนศักดิ์โยธิน 22/1 2 สวนส้ม ปี 53
15 บ้านแพ้ว 740300875301 ถ้วยรางวัลเบญจรงค์ กลุ่มสวนส้มถ้วยรางวัล 109/1 1 สวนส้ม ปี 53
                 
                 
บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2553 ระดับ 4 ดาว
ประเภทเครื่องดื่ม
                 
ที่ อำเภอ รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่ม ที่อยู่ หมายเหตุ
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล
1 เมืองสมุทรสาคร 740100254901 น้ำตาลสด ตราสาวชาวสวน บริษัท น้ำตาลสดไทย จำกัด 38/90 8 ท่าทราย ปี 53
                 
                 

บัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2553 ระดับ 4 ดาว

ประเภทอาหาร

                 
ที่ อำเภอ รหัสผลิตภัณฑ์ ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่ม ที่อยู่ หมายเหตุ
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล
1 เมืองสมุทรสาคร 740100725302 วุ้นมะพร้าวแช่แข็ง บริษัท ประเสริฐผลไม้ไทย จำกัด 10/7 3 บ้านบ่อ -
2 เมืองสมุทรสาคร 740100864701 กะปิ กลุ่มแม่บ้านวังน้ำวนร่วมใจ 58/3 4 บางโทรัด -
3 เมืองสมุทรสาคร 740102075201 ผลไม้ลอยแก้ว นางปุญชรัศมิ์ ยิ้มทรัพย์ 921/89 - มหาชัย -
4 เมืองสมุทรสาคร 740102335201 หอยจ้อ บริษัท ปูทองแตนดาร์ดฟู้ด จำกัด 35/354 2 บางน้ำจืด ปี 54
5 เมืองสมุทรสาคร 740102375302 น้ำจิ้มซีฟู๊ด บริษัท มหาชัยอาหารไทย จำกัด 89/18 2 คอกกระบือ -
6 เมืองสมุทรสาคร 74012415301 ปลาแชลั้งย่างโรยงา บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด 206/61 - มหาชัย -
7 เมืองสมุทรสาคร 740102515301 ลอดช่องสยาม นางสาวอริยา ยิ้มทะโชติ 31/4 7 โคกขาม -
8 กระทุ่มแบน 740200665201 ข้าวแตนน้ำแตงโม นางประโลม โปรดเมตตา 100/96 2 แคราย ปี 54
9 กระทุ่มแบน 740202465301 ขนมตาล กลุ่มชูชัยอ้อมน้อย 427/546 2 อ้อมน้อย -
10 บ้านแพ้ว 740300204903 น้ำพริกเผา กลุ่มสตรีแม่บ้านคลองสำโรง 97/1 5 สวนส้ม -
11 บ้านแพ้ว 740300935302 กระท้อนลอยแก้ว นายธรรมศักดิ์ สุเชาว์อินทร์ 76 6 หนองบัว -