ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอาชีพสตรีตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

 นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 มอบเกียรติบัตรแก่สตรีที่มีผลงานดีเด่น ในงานเปิดโครงการ
 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอาชีพสตรีตามแนวทางปรัชญาของ
 เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสาคร
 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

 นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
 เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มอาชีพสตรีจากอำเภอต่าง ๆ
 ในงานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอาชีพสตรีตามแนวทาง
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสาคร
 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

 นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  
 นำคณะข้าราชการและเหล่ากาชาดจังหวัดออกเยี่ยมเยียนและ  
 ให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553  ที่วัดดอนลาว
 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

 นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  
 มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
 หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553  ที่วัดดอนลาว
 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
 

อ่านต่อ